Kurser

Aktuella kurser på svenska hittar du HÄR

Sök till kurser

Alla JHL:s medlemmar söker till kurserna via JHL:s medlemsservice 24 h. För att kunna söka till kurser bör Du vara inloggad med din användarkod och ditt lösernord på JHL:s hemsida. Om du loggar in för första gången på medlemsservicen är ditt lösenord ditt födelsedatum (ddmmåå)- spara inte detta lösenord utan välj ett nytt.. Ditt medlemsnummer hittar du på ditt JHL medlemskort och på Motiv- tidningens adresslapp.

Då du loggat in Dig - klickar du sedan på kurser ochkursutbud där du kan välja kursen, fylla i blanketten och skicka den.

 

Du kan gå tillväga på två sätt för att hitta den kurs du tänker delta i -->

 1. Enligt ämnesområdet. Välj ämnesområde, klicka på ”Sök”. Alla kurser på svenska syns som en förteckning med innehållsbeskrivning.

2. Med ett sökord. Skriv sökordet i sökordsfältet som beskriver den kurs du söker, t.ex. studiedagar och klicka på ”Sök”. Du får fram alla studiedagar som ännu är aktuella.

Kursansökan kan inte göras på webben efter sista datumet för ansökan.