Om oss

JHL 510:s historiaPargas offentligsektorns anställda 510

Paraisten julkistenalojen työntekijät JHL 510 rf


är en lokal fackförening som grundades år 1976 av två medlemmar och hette då

Pargas tjänsteinnehavare – Paraisten viranhaltijat KAT r.f. föreningen har nu ca 210 medlemmar. Till föreningen hör medlemmar från kommunala och privata sektorn.

Den 6.10.08 upplöstes föreningen Pargas stads arbetare JHL ry (148), 25 medlemmar från den upplösta föreningen flyttade till JHL 510, från 1.1.2010 upplöstes Skärgårdens kommunalanställda r.f. JHL avd 604 och ca 50 medlemmar kom med till JHL 510. Föreningen är tvåspråkig, och ordnar evenemang för medlemmar enligt önskemål. Man kan också ta med medlemmar från andra JHL föreningar om det finns rum. Föreningen gör ca 2 ggr/år en postning till sina medlemmar annan information fås via e-post och anslagstavlor.


Fackförbundet JHL – 5 fakta

1. Störst i Finland

JHL är Finlands största fackförbund. Det har ungefär 240 000

medlemmar.

2. Samlande kraft

JHL är en samlande kraft för välfärdstjänsterna. Alla välfärdsproffs

som arbetar inom offentligfinansierad service kan gå med

i JHL.

3. På välfärdens alla delområden

JHL verkar i kommunerna, staten, församlingarna, de privata

välfärdstjänsterna och i företag samt sammanslutningar som

producerar offentlig service.

4. Kvinnor och män

Omkring 70 procent av JHL:s medlemmar är kvinnor, och också

männen är lika många som i en medelstor stad. Över 2 000

yrkesbeteckningar är representerade bland de JHL-anslutna

proffsen.

5. Nära Dig

Fackets stöd och förtroendeman finns nära dig – på din arbetsplats,

i din kommun. Förbundet har elva regionkontor och Raseborgsinstitutet

nära Karis. Förbundskontoret ligger i Helsingfors.